Customers Bancorp Inc (CUBI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 918 355 883 338 643 591 550 854 476 949
Aktywa razem w tys. USD 20 896 100 19 575 000 18 439 200 11 520 700 9 833 420
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,03 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $918 355K ÷ $20 896 100K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022