CubeSmart (CUBE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 001 030 3 211 590 2 430 280 1 931 760 1 747 090
Aktywa razem w tys. USD 6 325 830 6 548 080 4 778 140 4 029 540 3 752 970
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,47 0,49 0,51 0,48 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 001 030K ÷ $6 325 830K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022