CubeSmart (CUBE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 291 263 223 482 165 621 169 117 163 889
Kapitał własny w tys. USD 2 826 200 2 871 560 1 832 220 1 799 350 1 709 680
ROE 10,31% 7,78% 9,04% 9,40% 9,59%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $291 263K ÷ $2 826 200K
= 10,31%


Analiza porównawcza

2022