CubeSmart (CUBE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 291 263 223 482 165 621 169 117 163 889
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 009 620 822 564 679 177 643 915 597 944
Marża zysku netto 28,85% 27,17% 24,39% 26,26% 27,41%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $291 263K ÷ $1 009 620K
= 28,85%


Analiza porównawcza

2022