CubeSmart (CUBE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 064 11 140 3 592 54 857 3 764
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 162 10 290 8 960 6 897 5 885
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 427 004 335 611 257 605 228 356 233 610
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,04 0,06 0,05 0,27 0,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 064K + $10 162K) ÷ $427 004K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022