CubeSmart (CUBE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 63 648 47 372 33 157 50 590 52 616 41 075 31 753 53 939
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 431 946 403 008 427 004 445 712 524 924 520 578 335 611 284 081
Wskaźnik płynności bieżącej 0,15 0,12 0,08 0,11 0,10 0,08 0,09 0,19

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $63 648K ÷ $431 946K
= 0,15


Analiza porównawcza

2023/Q2