CubeSmart (CUBE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 33 157 31 753 21 018 68 140 15 321
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 427 004 335 611 257 605 228 356 233 610
Wskaźnik płynności bieżącej 0,08 0,09 0,08 0,30 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $33 157K ÷ $427 004K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022