CubeSmart (CUBE)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 009 620 822 564 679 177 643 915 597 944
Należności w tys. USD 14 070 8 145 5 829 6 386 5 672
Rotacja należności 71,76 100,99 116,52 100,83 105,42

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 009 620K ÷ $14 070K
= 71,76


Analiza porównawcza

2022