CubeSmart (CUBE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 009 620 822 564 679 177 643 915 597 944
Property, plant and equipment w tys. USD 6 048 000 6 097 670 4 505 810 3 774 480 3 600 970
Rotacja aktywów trwałych 0,17 0,13 0,15 0,17 0,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 009 620K ÷ $6 048 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022