CubeSmart (CUBE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 009 620 822 564 679 177 643 915 597 944
Aktywa razem w tys. USD 6 325 830 6 548 080 4 778 140 4 029 540 3 752 970
Rotacja aktywów razem 0,16 0,13 0,14 0,16 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 009 620K ÷ $6 325 830K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022