CareTrust REIT Inc (CTRE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 178 19 895 18 919 20 327
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 168 058 22 667 25 450 44 150
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 176 910 131 693 93 823 96 646
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,02 0,32 0,47 0,67

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 178K + $168 058K) ÷ $176 910K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022