CareTrust REIT Inc (CTRE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 181 652 44 980 46 192 67 048
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 176 910 131 693 93 823 96 646
Wskaźnik płynności bieżącej 1,03 0,34 0,49 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $181 652K ÷ $176 910K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022