CareTrust REIT Inc (CTRE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 196 132 192 351 178 332 163 401
Property, plant and equipment w tys. USD 1 421 410 1 589 970 1 448 100 1 414 200
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,12 0,12 0,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $196 132K ÷ $1 421 410K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022