CareTrust REIT Inc (CTRE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 196 132 192 351 178 332 163 401
Aktywa razem w tys. USD 1 620 780 1 640 850 1 503 560 1 518 860
Rotacja aktywów razem 0,12 0,12 0,12 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $196 132K ÷ $1 620 780K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022