Centerspace (CSR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 894 133 780 047 566 320 598 722 579 433
Aktywa razem w tys. USD 2 033 300 1 940 060 1 464 180 1 392 420 1 426 660
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,40 0,39 0,43 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $894 133K ÷ $2 033 300K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022