Centerspace (CSR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 458 31 267 392 33 634 11 891
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 474 9 693 5 702 23 260 22 414
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 172 312 138 403 208 480 97 234 153 018
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,11 0,30 0,03 0,59 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 458K + $8 474K) ÷ $172 312K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022