Centerspace (CSR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 25 576 91 454 37 946 77 371 42 571
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 172 312 138 403 208 480 97 234 153 018
Wskaźnik płynności bieżącej 0,15 0,66 0,18 0,80 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $25 576K ÷ $172 312K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022