Centerspace (CSR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 256 716 201 705 177 994 185 755 169 745
Property, plant and equipment w tys. USD 2 001 840 1 830 950 1 415 980 1 312 750 1 381 060
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,11 0,13 0,14 0,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $256 716K ÷ $2 001 840K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022