Centerspace (CSR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 256 716 201 705 177 994 185 755 169 745
Aktywa razem w tys. USD 2 033 300 1 940 060 1 464 180 1 392 420 1 426 660
Rotacja aktywów razem 0,13 0,10 0,12 0,13 0,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $256 716K ÷ $2 033 300K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022