Centerspace (CSR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 332,10 199,71 207,21 197,82 42,01
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 1,10 1,83 1,76 1,85 8,69
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,11 0,13 0,14 0,12
Rotacja aktywów razem 0,13 0,10 0,12 0,13 0,12