Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 24,05% 30,02% 26,04% 26,73% 24,15%
Marża zysku operacyjnego 9,94% 14,63% 8,63% 8,93% 6,37%
Marża zysku brutto 9,93% 14,64% 8,64% 8,94% 6,36%
Marża zysku netto 7,69% 11,33% 6,89% 7,11% 5,96%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Operacyjny ROA 10,53% 16,35% 9,63% 12,13% 8,56%
ROA 8,14% 12,66% 7,69% 9,66% 8,00%
Zwrot z kapitału całkowitego 25,67% 33,04% 21,20% 22,91% 16,89%
ROE 19,88% 25,62% 16,95% 18,27% 15,83%