Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 298 21 429 11 297 9 489 9 748 9 044 9 126 7 909
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 898 612 819 869 789 349 716 337 672 081 585 832 507 149 453 932
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $22 298K) ÷ $898 612K
= 0,02


Analiza porównawcza

2024/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,02
Carmax Inc
KMX
0,02
Copart, Inc.
CPRT
4,46
Openlane Inc.
KAR
0,13