Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 044 6 120 4 441 4 634 4 747
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 585 832 332 370 288 376 217 373 212 091
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $9 044K) ÷ $585 832K
= 0,02


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,02
Carmax Inc
KMX
0,03
Copart, Inc.
CPRT
3,44
KAR Auction Services Inc
KAR
0,12