Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Rotacja zapasów 10,09 10,60 8,44 8,19 6,82 7,99 6,97 7,12
Rotacja należności 120,06 91,42 106,19 137,19 253,76 233,15 267,58 245,32
Rotacja zobowiązań 37,09 42,61 40,56 43,08 33,69 45,91 36,91 35,71
Rotacja kapitału pracującego 3,70 3,00 3,49 3,16 3,10 2,75 2,68 2,58

Średnia liczba dni

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Cykl zapasów dni 36,16 34,43 43,22 44,58 53,53 45,71 52,35 51,24
Cykl należności dni 3,04 3,99 3,44 2,66 1,44 1,57 1,36 1,49
Cykl zobowiązań dni 9,84 8,57 9,00 8,47 10,83 7,95 9,89 10,22

Długoterminowe

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 23,55 22,79 19,90 20,57 21,82 23,57 24,94 27,14
Rotacja aktywów razem 0,95 0,99 0,99 1,03 1,02 1,06 1,09 1,10