Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja zapasów 7,99 7,81 15,12 13,08 13,82
Rotacja należności 233,15 272,83 240,35 155,79 168,23
Rotacja zobowiązań 45,91 35,30 41,99 35,89 34,12
Rotacja kapitału pracującego 2,75 2,37 2,65 2,72 2,85

Średnia liczba dni

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl zapasów dni 45,71 46,71 24,13 27,91 26,42
Cykl należności dni 1,57 1,34 1,52 2,34 2,17
Cykl zobowiązań dni 7,95 10,34 8,69 10,17 10,70

Długoterminowe

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 23,57 26,46 24,71 23,45 21,41
Rotacja aktywów razem 1,06 1,12 1,12 1,36 1,34