Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100 12 716 900
Kapitał własny w tys. USD 2 588 740 2 347 610 2 159 960 2 033 650 1 949 920
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,09 7,06 6,52 6,44 6,52

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $20 945 300K ÷ $2 588 740K
= 8,09


Analiza porównawcza

2021