Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 317 647 256 509 192 392 241 611 211 836
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 213 150 2 588 740 2 347 610 2 159 960 2 033 650
Zwrot z kapitału całkowitego 14,35% 9,91% 8,20% 11,19% 10,42%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $317 647K ÷ ($0K + $2 213 150K)
= 14,35%


Analiza porównawcza

2022