Columbia Banking System, Inc. (COLB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 250 128 202 490 153 532 192 921 170 990
Kapitał własny w tys. USD 2 213 150 2 588 740 2 347 610 2 159 960 2 033 650
ROE 11,30% 7,82% 6,54% 8,93% 8,41%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $250 128K ÷ $2 213 150K
= 11,30%


Analiza porównawcza

2022