Columbia Banking System, Inc. (COLB)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 202 490 153 532 192 921 170 990 111 324
Aktywa razem w tys. USD 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100 12 716 900
ROA 0,97% 0,93% 1,37% 1,31% 0,88%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $202 490K ÷ $20 945 300K
= 0,97%


Analiza porównawcza

2021