Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 256 509 192 392 241 611 211 836 163 983
Aktywa razem w tys. USD 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100 12 716 900
Operacyjny ROA 1,22% 1,16% 1,72% 1,62% 1,29%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $256 509K ÷ $20 945 300K
= 1,22%


Analiza porównawcza

2021