Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 317 647 256 509 192 392 241 611 211 836
Aktywa razem w tys. USD 20 265 800 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100
Operacyjny ROA 1,57% 1,22% 1,16% 1,72% 1,62%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $317 647K ÷ $20 265 800K
= 1,57%


Analiza porównawcza

2022