Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 743 675 625 359 544 609 623 640 570 556
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 745 625 630 159 622 309 627 133 585 325
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,74% 99,24% 87,51% 99,44% 97,48%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $743 675K ÷ $745 625K
= 99,74%


Analiza porównawcza

2022