Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 753 820 5 684 910 3 787 990 3 188 700 2 846 520
Należności w tys. USD 56 019 54 831 46 839 45 323 40 881
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 123 800 13 986 200 11 737 900 10 954 200 10 666 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,49 0,41 0,33 0,30 0,27

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 753 820K + $56 019K) ÷ $18 123 800K
= 0,49


Analiza porównawcza

2021