Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 387 900 12 703 700 6 743 440 6 848 910 7 463 290 8 494 840 8 753 820 7 635 620
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 47 800 700 48 213 200 17 781 200 18 024 700 18 054 900 18 371 100 18 123 800 16 035 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,26 0,38 0,38 0,41 0,46 0,48 0,48

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $12 387 900K) ÷ $47 800 700K
= 0,26


Analiza porównawcza

2023/Q2