Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 848 910 7 463 290 8 494 840 8 753 820 7 635 620 6 854 270 6 242 280 5 684 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 024 700 18 054 900 18 371 100 18 123 800 16 035 800 15 458 800 14 848 500 13 986 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,41 0,46 0,48 0,48 0,44 0,42 0,41

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $6 848 910K) ÷ $18 024 700K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022/Q3