Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 743 440 8 753 820 5 684 910 3 787 990 3 188 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 781 200 18 123 800 13 986 200 11 737 900 10 954 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,48 0,41 0,32 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $6 743 440K) ÷ $17 781 200K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022