Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 19 449 600 15 237 200 12 717 900 11 802 300 11 415 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 123 800 13 986 200 11 737 900 10 954 200 10 666 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,09 1,08 1,08 1,07

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $19 449 600K ÷ $18 123 800K
= 1,07


Analiza porównawcza

2021