Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 745 625 630 159 622 309 627 133 585 325
Należności w tys. USD 64 908 56 019 54 831 46 839 45 323
Rotacja należności 11,49 11,25 11,35 13,39 12,91

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $745 625K ÷ $64 908K
= 11,49


Analiza porównawcza

2022