Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 630 159 622 309 627 133 585 325 470 388
Working capital w tys. USD 1 325 800 1 251 000 980 000 848 100 748 400
Rotacja kapitału pracującego 0,48 0,50 0,64 0,69 0,63

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $630 159K ÷ $1 325 800K
= 0,48


Analiza porównawcza

2021