Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 630 159 622 309 627 133 585 325 470 388
Property, plant and equipment w tys. USD 172 144 162 059 165 408 168 788 169 490
Rotacja aktywów trwałych 3,66 3,84 3,79 3,47 2,78

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $630 159K ÷ $172 144K
= 3,66


Analiza porównawcza

2021