Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 630 159 622 309 627 133 585 325 470 388
Aktywa razem w tys. USD 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100 12 716 900
Rotacja aktywów razem 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $630 159K ÷ $20 945 300K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021