Capital One Financial Corp. (COF)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 33 000 53 000 75 000 103 000 0
Kapitał własny w tys. USD 52 582 000 61 029 000 60 204 000 58 011 000 51 668 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $33 000K ÷ $52 582 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022