Capital One Financial Corp. (COF)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 33 000 53 000 75 000 103 000 0
Aktywa razem w tys. USD 455 249 000 432 381 000 421 602 000 390 365 000 372 538 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $33 000K ÷ $455 249 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022