Capital One Financial Corp. (COF)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 7 044 000 11 965 000 2 375 000 5 192 000 5 710 000
Aktywa razem w tys. USD 455 249 000 432 381 000 421 602 000 390 365 000 372 538 000
ROA 1,55% 2,77% 0,56% 1,33% 1,53%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $7 044 000K ÷ $455 249 000K
= 1,55%


Analiza porównawcza

2022