Capital One Financial Corp. (COF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 785 000 118 731 000 138 956 000 88 891 000 92 531 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 382 201 000 354 294 000 346 258 000 318 730 000 309 127 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,34 0,40 0,28 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $102 785 000K) ÷ $382 201 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022