Capital One Financial Corp. (COF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 409 573 000 390 573 000 381 457 000 353 721 000 337 895 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 382 201 000 354 294 000 346 258 000 318 730 000 309 127 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,10 1,10 1,11 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $409 573 000K ÷ $382 201 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022