Capital One Financial Corp. (COF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 373 000 32 033 000 31 643 000 33 766 000 32 377 000
Aktywa razem w tys. USD 455 249 000 432 381 000 421 602 000 390 365 000 372 538 000
Rotacja aktywów razem 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $38 373 000K ÷ $455 249 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022