CNO Financial Group Inc (CNO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 396 800 441 000 301 800 409 400 -315 000
Kapitał własny w tys. USD 1 400 800 5 259 700 5 484 200 4 677 000 3 370 900
ROE 28,33% 8,38% 5,50% 8,75% -9,34%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $396 800K ÷ $1 400 800K
= 28,33%


Analiza porównawcza

2022