CNO Financial Group Inc (CNO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 396 800 441 000 301 800 409 400 -315 000
Aktywa razem w tys. USD 33 339 200 36 204 400 35 339 900 33 630 900 31 439 800
ROA 1,19% 1,22% 0,85% 1,22% -1,00%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $396 800K ÷ $33 339 200K
= 1,19%


Analiza porównawcza

2022