CNO Financial Group Inc (CNO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 833 800 23 975 200 23 256 700 23 242 900 24 336 700 26 546 700 28 026 300 27 373 000
Należności w tys. USD 4 029 200 4 189 600 4 241 700 4 271 900 4 277 900 4 298 200 4 354 300 4 409 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 148 700 31 284 300 31 244 500 30 990 000 30 910 300 30 864 900 30 113 800 29 485 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 0,90 0,88 0,89 0,93 1,00 1,08 1,08

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $23 833 800K + $4 029 200K) ÷ $31 148 700K
= 0,89


Analiza porównawcza

2023/Q2