CNO Financial Group Inc (CNO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 256 700 28 026 300 26 557 800 24 371 600 21 822 400
Należności w tys. USD 4 241 700 4 354 300 4 584 300 4 785 700 4 925 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 244 500 30 113 800 29 033 900 28 203 700 27 436 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,88 1,08 1,07 1,03 0,97

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $23 256 700K + $4 241 700K) ÷ $31 244 500K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022