CNO Financial Group Inc (CNO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 29 679 500 34 455 000 33 619 900 31 506 800 29 130 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 244 500 30 113 800 29 033 900 28 203 700 27 436 500
Wskaźnik płynności bieżącej 0,95 1,14 1,16 1,12 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $29 679 500K ÷ $31 244 500K
= 0,95


Analiza porównawcza

2022